Kontakt

Dział Jakości i Organizacji Kształcenia 
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229
e-mail: dydaktyka@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229