Kierunki wyznaczone do oceny przez PKA w roku 2018/2019

  • 06 listopada 2018

Polska Komisja Akredytacyjna opublikowała listę kierunków studiów, które wyznaczyła do przeprowadzenia oceny programowej w roku akademickim 2018/2019. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oceniane będą następujące kierunki:

  • biotechnologia,
  • inżynieria materiałowa,
  • mechatronika,
  • pedagogika,
  • pedagogika wczesnoszkolna,
  • psychologia,
  • praca socjalna.

Więcej na stronie: pka.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229