Zapraszamy do udziału w II edycji projektu Innowacyjny Dydaktyk

  • 06 listopada 2018

Od listopada 2018 do października 2019 r. trwa II edycja projektu Innowacyjny Dydaktyk UKW, zapraszamy do udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich.

innowacyjnydydaktyk.ukw.edu.pl

Projekt Innowacyjny Dydaktyk UKW realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229