Efekty kształcenia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Uchwała Senatu Nr 101/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia.

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

Senat UKW podczas posiedzenia 20 kwietnia 2017 r. Uchwałę Nr 70/2016/2017 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów przewodnictwo i pilotaż turystyczny – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia.

Zmiany - edukacja techniczno-informatyczna

Senat UKW podczas posiedzenia 27 września 2016 r. przyjął Uchwałę Nr 117/2015/2016 w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017.

Zmiany - edukacja techniczno-informatyczna

Senat UKW podczas posiedzenia 31 maja 2016 r. przyjął Uchwałę Nr 90/2015/2016 w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów edukacja techniczno–informatyczna - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016.

Wojskoznawstwo

Senat UKW podczas posiedzenia 26 kwietnia 2016 r. Uchwałę Nr 66/2015/2016 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wojskoznawstwo – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia.

Prawo - jednolite studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia

Senat UKW podczas posiedzenia 26 kwietnia 2016 r. Uchwałę Nr 64/2015/2016 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo - jednolite studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia.

Geografia - studia drugiego stopnia, praktyczny profil kształcenia

Senat UKW podczas posiedzenia 26 kwietnia 2016 r. Uchwałę Nr 63/2015/2016 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów geografia - studia drugiego stopnia, praktyczny profil kształcenia.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229