Komisja ogólnouczelniana

Senacka Komisja ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

Powołanie:
25 października 2016 roku Senat UKW Uchwałą Nr 3/2015/2016 powołał skład senackich komisji na kadencję 2016-2020, w tym skład Senackiej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca: dr Monika Opioła-Cegiełka, Wydział Humanistyczny
Członkowie:

 • dr Joanna Gomoliszek Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
 • dr Witold Kawalec, Wydział Edukacji Muzycznej,
 • dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Wydział Humanistyczny,
 • dr Mirosława Szark-Eckardt, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki,
 • dr Katarzyna Chmielewska, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
 • dr Magdalena Trojankiewicz, Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
 • dr Agnieszka Latoś-Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Procesu Kształcenia,
 • mgr Marek Barszcz, Samorząd Doktorantów,
 • Marcin Pezda, Samorząd Studentów.

Do zadań Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia w zakresie jakości kształcenia należy:

 • formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie;
 • opracowanie planu działań projakościowych w Uniwersytecie, nie rzadziej niż raz w kadencji;
 • opiniowanie programów kształcenia w tym opisów efektów kształcenia;
 • upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;
 • opiniowanie ogólnouczelnianych procedur dotyczących jakości kształcenia.

Kontakt:
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia 
tel: 52 34 19 319
e-mail: dydaktyk@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229