Sprawozdania

Sprawozdanie - ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu 27 września 2016 r.

Sprawozdanie - ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu 27 października 2015 r.

Sprawozdanie - ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu 27 października 2015 r.

Sprawozdanie i ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2012/2013 zostało pozytywnie zaopiniowane przez przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Uchwałą Senatu Nr 3/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229