Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Innowacyjny Dydaktyk.

Projekt realizowany jest w terminach 01 listopada 2017 r.– 31 października 2019 r. w dwóch  edycjach.

 • edycja I  - od listopada 2017 do października 2018
 • edycja II -  od listopada 2018 do października 2019

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej.

W ramach projektu realizowane są następujące szkolenia dla nauczycieli akademickich:

Szkolenia z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

 • Desing Thinking
 • Coaching w edukacji
 • Tutoring
 • Zwinne zarządzanie zespołem projektowym

Szkolenia z zakresu umiejętności informatycznych

 • Analiza danych ilościowych z wykorzystaniem pakietu Statistica
 • Metodyka kształcenia zdalnego
 • Narzędzia informatyczne wspierające proces dydaktyczny na przykładzie systemu obsługi studentów
 • Szkolenie z zakresu arkusza kalkulacyjnego Excel – poziom podstawowy i zaawansowany
 • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi edytorskich i technologicznych w dydaktyce szkoły wyższej
 • Projektowanie gier komputerowych w silniku Unity3D
 • Programowanie Uniwersalnych Aplikacji w Windows 10 z xaml i C#
 • Geometria 3D

Szkolenia z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku obcym

 • Szkolenia z języka angielskiego na poziomie C1
 • Szkolenia z języka niemieckiego na poziomie C1

Szkolenia z zakresu zarządzania informacją

 • Zarządzanie informacją i wiedzą w procesie dydaktycznym
 • Wykorzystanie cyfrowych źródeł informacji w procesie dydaktycznym
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229